Noc kostelů 2018

Publikováno: 19.05.2018

Noc kostelů se bude v letošním roce konat v pátek 25. května 2018. V České republice se do této akce každoročně zapojuje na 1 400 kostelů a modliteben křesťanských církví, které kromě otevřených dveří nabízejí více než 6 000 doprovodných programů.

Zájem bývá pravidelně velký a pohybuje se kolem 450 000 návštěvnických vstupů. Informace o Noci kostelů a programech v celé České republice nabízejí internetové stránky  www.nockostelu.cz. V brušperském kostele sv. Jiří zahájí akci tradičně v 18.00 mše svatá a přivítání návštěvníků. Po ní bude následovat pestré pásmo doprovodného programu, v němž jako první vystoupí žáci Základní umělecké školy Jožky Matěje. Novinkami budou dvě doprovodné výstavy v bočních kaplích kostela sv. Jiří. První z nich je z archívu farnosti (JUDr. Leopold Hartmann a spol.) a připomene neopakovatelnou atmosféru při opravě nejvýznamnější kulturní památky a dominanty města v letech 1968 až 1969. Druhou bude fotovýstava RODINA a bude instalována od 18.5.2018 do 4.6.2018 ve spolupráci s ostravským Centrem pro rodinu a sociální péči. Třetí novinkou bude promluva (cca ve 20 hodin) na téma RODINA paní MUDr. Marie Fridrichové rovněž z Centra pro rodinu a sociální péči. Tradičně bude možnost vystoupat do věže kostela, vyslechnout si historie a historky o zvonech nebo si prohlédnout krásné okolí našeho města z ptačí perspektivy. Na farní zahradě si můžete pochutnat na domácím guláši a dalších drobnostech při společném posezení a relaxaci. S potěšením mohu konstatovat, že všichni další přihlášení především z řad mladých hudebníků přispějí k důstojnému obohacení této otevřené akce až do jejího ukončení, které se předpokládá kolem 23. hodiny.

Na setkání se těší duchovní správce farnosti P. Mgr. Karel Javorek a spolupracovníci.

Další články z kategorie:

Napsat komentář:

Jméno je povinné.

Zadejte validní e-mail.

Text je příliš krátký.

Komentáře:

  • Zatím nikdo neokomentoval tento článek.