křesťan a muslim

K volbám v Americe musím upřímně říci: Nevím, zda pani Clintonová by byla skutečně lepším řešením a nevím ani, zda pan Trump je takovým velkým neštěstím“

10.03.2017
1147

Kultura je obdělávání pole neoraného

Slovo kultura pochází z latinského slovesa colo, colere, colui, cultum, což v znamená obdělávat či vzdělávat, původním významem bylo patrně obdělávání půdy (však známe i dnes pojem půdní kultura), postupem času se tímto polem stal člověk a lidstvo obecně. Je třeba se stávat kulturními lidmi, vnímat umění a pečovat např. o kulturní památky. Mnoho lidí si stěžuje, že už to nebo ono není, co bývalo. Takto bych mohl uvažovat i o kultuře našeho společenského chování. Nechci být laciným kritikem, přesto se domnívám, že řečené má dnes descendentní charakter; k tématu mě oslovila glosa Viléma Baráka:

04.03.2017
981

Potřebujete povolení? Dejte si ho sami!

V pátek byl na Primě film Volný pád s nas.aným Michaelem Douglasem a připomněl mi některé starší křivdy. Ale stavět se k nim s taškou plnou zbraní nechci.

15.01.2017
821

Jak to, že současné děti jsou jiné než před pár lety? 2/2

2. část. Pokračování článku vzešlého z časopiseckého interview s dr. Janem Svobodou, psychologem, který se zabývá pedagogickou a školní psychologií. Po kritice samolibosti jedince, jejímž výsledkem je např. selfie a po reflexi současného systému vyučování se rozhovor ubírá směrem k dalším fenoménům - práci s technologiemi a ADHD.

11.08.2016
2271

Jak to, že současné děti jsou jiné než před pár lety?

1. část. Ještě v červnu se mi dostal do rukou jeden lokální letohradský časopis, ve kterém na předposlední straně byl rozhovor s psychologem Janem Svobodou. Hned mě zaujal, neboť jsem navštěvoval přednášky dr. Svobody na univerzitě, neméně však také nadpisem a celým tématem rozhovoru. Nadpis zní: „Selfie je vrcholem sobectví a egoismu“. Témata rozhovoru se točí kolem výchovy dětí.

06.08.2016
1504

Mobil je můj život

Mobil používám zejména v těchto situacích:

15.05.2016
1059

Ozvěny Pochodu pro život

V sobotu 2. dubna, ještě ve velikonočním dění, se uskutečnil již 16. ročník Pochodu pro život, který organizuje Hnutí pro život v ČR. Snahou pochodu bylo ukázat, že lidí ctících život od jeho početí až do přirozeného konce není málo, a také tím trochu působit na smýšlení většinové společnosti.

14.04.2016
1170

Boj s lidskou blbostí nikdy nekončí

Jsem rád, že v Česku funguje Český klub skeptiků Sisyfos. Je to sdružení lidí, kteří podle jejich vlastních slov „bojují s blbostí“. Mimo jiné udílí také „prestižní“ cenu Bludný balvan za šíření pavědy.

26.03.2016
976

Ve vztahu musíme umět plout i sami

Mnoho lidí se v dnešní době bojí závazků, ať už přicházejí odevšad. Vztahy se pojí s něčím, co připomíná vězení a okovy, nemožnost dělat to, co byste dělali jako „svobodní“. Proč bereme věc automaticky tak, že když jsme součástí něčeho, nemůžeme být svobodní? Zapomínáme být i sami se sebou.

16.02.2016
883

Cena, kterou zaplatíš

Nedávno se mi dostala do rukou jedna útlá kniha. Je to poutavá autobiografie Josepha Fadella, původním jménem Mohameda al Saída al Musávího, muže, který konvertoval z šíitského islámu ke katolickému křesťanství. Ke konverzi došlo v 90. letech 20. století, na přelomu století autor emigroval a sepsal knihu, která byla přeložena už do několika jazyků.

13.02.2016
1002