O nás

Historie občanského sdružení Nám i Budoucím se počítá od prosince 2013, kdy bylo oficiálně zaregistrováno v databázi Ministerstva vnitra ČR. Jeho kořeny jsou však hlubší, sahají až někam k roku 2001, kdy se jeho protagonisté poprvé sešli na půdě jedné ostravské střední školy, vzájemně si začali sdělovat své myšlenky a ovlivňovat se.

Žijeme na začátku třetího tisíciletí, je to doba téměř neomezených možností, ale i mnohých nástrah. Naši předkové museli v minulosti mnohokrát bojovat za svobodu, naposledy proti komunistické totalitě v roce 1989. Svoboda není samozřejmost, věděly to generace před námi a měli bychom si toho být vědomi i my. V dnešním demokratickém prostředí máme sice svobodu vyjádřit vlastní názor, svobodu vyznávat svou víru, svobodu cestovat do zahraničí, přesto se i v současnosti můžeme stát „otroky“. Dnešní formy nesvobody, na pozadí demokracie, nejsou možná tak očividné jako v minulosti, o to jsou ale rafinovanější. Hrozbu pro lidstvo dnes představuje nenasytná touha po zisku, neutuchající konzum, vytrhávání z vlastních kořenů, pošlapávání tradic, vzrůstající vliv západních ideologií jako gender a environmentalismus, dravá mediální propaganda pod rouškou „dobra společnosti“ nebo „lidských práv“.

Máme možnost volby. Když jdeme ráno pro rohlíky k snídani, můžeme si vybrat mezi bílými rohlíky a celozrnnými rohlíky, zamysleme se nad tím každodenním aktem a vyberme si svobodně bílé rohlíky nebo celozrnné rohlíky. Když skrze média přijímáme informace o stavu české politiky či o bojích na Ukrajině, nedejme se vést jedním názorem novináře, najděme si více informací a utvořme si vlastní názor. A když nám v tom pekařství, kde jsme ráno kupovali ty rohlíky, nabídnou slevovou kartičku, abychom je příště koupili jen za „korunu padesát“, a budou chtít po nás jen jméno, adresu, telefonní číslo a rodné číslo, řekněme NE. 

 

Občanské sdružení Nám i budoucím je financováno výhradně z příspěvků členů a darů dobrovolníků. OS rovněž programově nepřijímá dotace od státu a Evropské unie

 

Vždy máme možnost volby, nenechme si ji vzít.