Je Jiří Drahoš zednář?

Publikováno: 05.02.2018

Během posledních týdnů kampaně před prezidentskými volbami v naší zemi se začala šířit informace, že Jiří Drahoš je zednář. Velmi to připomíná situaci z roku 2013, kdy se tatáž informace šířila o Karlu Schwarzenbergovi. Jako součást předvolební kampaně informaci nejspíš vypustily kruhy, které si přály zvolení Miloše Zemana - protikandidáta obou zmíněných mužů ve druhém kole prezidentských voleb.

Kdo na tuto informaci slyší a proč by měla ovlivňovat naše rozhodování, komu dáme svůj hlas? Mám pocit, že většina národa má k informaci, zda je někdo zednář, indiferentní postoj. Je jí to zkrátka jedno a nikterak to její přemýšlení v případné volbě mezi dvěma kandidáty neovlivní. Skupinou, která by se měla zabývat touto informací, jsou římští katolíci. Svobodné zednářství bylo totiž hned záhy po svém vzniku prohlášeno v roce 1738 papežem Klementem XII. za kacířství. Poslední dokument katolické církve k svobodnému zednářství Declaratio de associationibus massonicis z roku 1983[1] hovoří o věřících patřících ke svobodným zednářům jako o těch, kteří jsou ve stavu těžkého hříchu a nemohou tedy přistupovat k eucharistii.[2] Znamená to tedy, že katolík volící v jakýchkoli volbách svobodného zednáře by vlastně volil kacíře, který je de facto proti katolické církvi. A to by nejspíš žádný neudělal.

A co je z křesťanského pohledu na svobodném zednářství tak špatného? První zednářská lóže vznikla v roce 1717 v Londýně[3] v době evropského osvícenství. Tento novověký myšlenkový směr přinesl mnoho dobrého - všeobecnou toleranci, zrušení procesů proti čarodějnictví, prosazení všeobecných lidských práv; na druhou stranu přinesl myšlenku relativismu, deismu (Bůh stvořil svět, ale už se o něho nestará), a také snahu degradovat křesťanství na čistě „humanitní výchovný činitel“ bez zjevené pravdy.[4] Svobodné zednářství vychází z osvícenství, jsou v něm patrné prvky deismu a náboženského synkretismu.

„Podle samotných zednářů se členem bratrstva může stát každý muž dobrých mravů jakékoliv rasy a jakéhokoliv náboženského přesvědčení. Zednářství prý ponechává svým členům naprostou náboženskou svobodu. Jedinou, ale zcela zásadní podmínkou je však víra ve Vyšší Moc, kterou zednáři nazývají Velkým Architektem Vesmíru. Je ponecháno na každém, aby tento termín interpretoval podle svých vlastních představ. Může to být bůh kteréhokoliv náboženství, může to však být i víra v přírodní zákony, které byly hned na počátku tak dokonale promyšleny, že umožnily vznik a vývoj Vesmíru a v něm pak zrod a evoluci živé hmoty.“[5]

Historik Tomáš Petráček uvádí tři důvody, proč katolické církvi vždy vadilo svobodné zednářství:

1. Je to tajný spolek, který stojí mimo jakoukoli kontrolu, a přitom jeho členové směřovali k mocenským a rozhodovacím pozicím ve společnosti.

2. Prosazuje náboženský synkretismus a ideologii, která kombinuje různé filosofické a náboženské prvky včetně křesťanských. Zednářství pak stojí jakoby nad všemi těmito prvky.

3. V 2. polovině 18. století se o zednářskou ideologii opíraly mocenské síly, které prováděly vyloženě protináboženská opatření, např. měly vliv na zrušení jezuitského řádu v roce 1773.[6]

Je tedy patrné, že katoličtí křesťané mají řadu důvodů proč se stavět proti svobodnému zednářství. Klíčová otázka tedy zní: je Jiří Drahoš zednář? A tady nacházíme kámen úrazu. Svobodné zednářství je tajný spolek, proto nelze zjistit, jestli nějaký člověk do něho patří, nebo nepatří. Jiří Drahoš to v lidovkách popřel,[7] stejně se vyjádřil na Twitteru i plzeňský biskup Tomáš Holub, ovšem bez důkazů. Důkazy totiž nejsou.

Ten, kdo tyto informace vypouští, moc dobře ví, že jsou neověřitelné, přesto určité procento lidí si řekne: „něco na tom je…“, nebylo těch procent tolik, že to ovlivnilo prezidentskou volbu? Nevím.

Poznámka na závěr: Jiří Drahoš je/byl členem Římského klubu, jeho vznik v Československu prosazoval ovšem i Miloš Zeman.[8] Někomu by se mohlo zdát, že členství v této organizaci se rovná součásti svobodného zednářství. Římský klub o sobě uvádí, že je „organizací jednotlivců, kteří sdílejí společný zájem o budoucnost lidstva a usilují o změnu. Naším posláním je podporovat porozumění globálním výzvám, kterým čelí lidstvo a navrhovat řešení prostřednictvím vědecké analýzy, komunikace a jejich prosazování.“[9] Jiří Drahoš jej považuje za „diskusní kroužek, kde se debatuje o různých otázkách doby“.[10] Pavel Nováček, předseda české pobočky Římského klubu vyloučil souvislost zednářským hnutím: „Jako předseda české asociace prohlašuji, že Římský klub nespřádá konspirační plány a nechce se nějakými záludnými metodami podílet na moci ve státě či ve světě.[11]

Zakončím citátem už jednou zmiňovaného Tomáše Petráčka: „Dochází pak k naprosto absurdním momentům, kdy v minulé volbě prezidenta tisíce katolíků nevolily zbožného praktikujícího katolíka a velkorysého filantropa Karla Schwarzenberga kvůli šíření pomluvy o jeho údajném zednářství, ale volili agresivního, vulgárního ateistu a bývalého komunistu (1967–1970) Miloše Zemana, který například prohlásil v Reflexu č. 31/2011, že sv. Pavel „z*urvil evangelia“.[12]

 

[1]http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19831126_declaration-masonic_lt.html (2. 2. 2018).

[2] Pod deklarací je podepsán Joseph kardinál Ratzinger, tehdejší prefekt Kongregace pro nauku víry.

[3] Srov. např. FRANZEN, August. Malé církevní dějiny. Praha 1992, s. 242.

[4] Srov. tamtéž, s. 241–242.

[5] http://www.vojtechkodet.cz/dulezite-otazky/svobodni-zednari-a-krestanstvi-odpoved-na-otazku.html (2. 2. 2018).

[6] Srov. MACHÁNĚ, Jiří. Zednáři v pozadí voleb? In Katolický týdeník, roč. XXIX, č. 4, s. 6.

[7] Srov. s pozn. 1.

[8] https://cs.wikipedia.org/wiki/Římský_klub (2. 2. 2018).

[9] Tamtéž.

[10] https://www.lidovky.cz/rimskokatolicka-cirkev-jiri-drahos-svobodny-zednar-biskup-tomas-holub-13z-/zpravy-domov.aspx?c=A180115_170750_ln_domov_rsa (cit. 2. 2. 2018).

[11] NOVÁČEK, Pavel. Přátelé Miloše Zemana sejí pomluvy a zášť. Lidové noviny. 2018-01-25, s. 11.

[12] Cit. pozn. 7.

Další články z kategorie:

Napsat komentář:

Jméno je povinné.

Zadejte validní e-mail.

Text je příliš krátký.

Komentáře:

  • Zatím nikdo neokomentoval tento článek.