Koho budeme volit? (5/9)

Publikováno: 23.09.2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se nezadržitelně blíží, 20. a 21. říjen je již za dveřmi. Zbývají čtyři týdny. V minulých týdnech jsme se dívali na programy tradičních stran ODS, ČSSD a KDU-ČSL, také jedné nové strany Realisté, dnes nás čeká politické hnutí vzniklé v roce 2012, a sice ANO 2011. Hnutí je reprezentováno především předsedou Andrejem Babišem, proti kterému se vymezuje v politické debatě velké množství politických stran.

ANO 2011 je hnutí nové, přesto v minulých sněmovních volbách získalo 18,65 % a 47 mandátů, což byl výrazný úspěch pro tento nový subjekt. Hnutí vytvořilo koalici s vítěznou ČSSD a s lidovci, která vydržela celé volební období. Celé volební období ovšem neseděl v ministerském křesle předseda hnutí (a svého času první místopředseda vlády) Andrej Babiš, protože byl policií obviněn z neoprávněného čerpání dotace (více např. zde) a 6. září byl poslaneckou sněmovnou vydán k trestnímu stíhání. Podle posledních průzkumů voličům nevadí Babišovo obvinění a s náskokem 6,5 % bodů vede nad ČSSD. Konkrétně průzkumy hnutí přisuzují 16,9 % rozhodnutých voličů, potenciál je však mnohem větší, sahá až přes 28 %.

Volební program je k nalezení na webových stánkách. Je uvozen heslem „Teď nebo nikdy“, podtitul působí trochu agresivně „Ten jediný program, který potřebujete“. Kromě krátkého 3–4 stránkového úvodního shrnutí Andreje Babiše nabízí hnutí v pdf 45 stran „plného“ programu (předešlé) shrnutí je jeho první částí. Obsahuje 22 programových bodů. Pro úplnost je zde jmenujme: efektivní stát, boj proti korupci, egovernment, hospodaření státu, zahraniční politika, hospodářství a energetika, podpora podnikání, doprava, veřejné investování a regionální rozvoj, vnější bezpečnost a obrana země, vnitro a vnitřní bezpečnost země, spravedlnost, ochrana spotřebitelů, práce a sociální věci, školství, věda a výzkum, životní prostředí, zemědělství, kultura, cestovní ruch a sport. Z úvodníku Andreje Babiše citujeme:

Naše hnutí vzniklo jako protest proti korupci tradičních politických stran, které si hrály na levici a pravici. Proti tomu, že kmotři a lobbisti řídili zemi přes milenku premiéra. Proti tomu, že politici utahovali lidem opasky, zatímco církvím odklepli restituce předražené o 54 miliard. Není to něco naprosto šíleného? Vidíte, a to jsme v tom žili… jak dlouho? 29 let. V roce 1989 jsme doufali, a ještě dlouho si pak mysleli, že se nesnesitelného korupčního systému konečně zbavíme. Nevyšlo to. Bojujeme s ním dodnes. Bohužel… Nebudu vám tady nalhávat, že jsme v politice nenasekali chyby. Tak nějak automaticky jsem předpokládal, že podaná ruka platí, že se drží slovo a že se na kameru říká to, co i mimo ni. No nebyl jsem naivní? Tak trochu ano. Jak jsem se mnohokrát bohužel přesvědčil, politika není byznys, kde můžete své partnery obelhat dvakrát: jednou a naposledy. Proto jsme se kolikrát zmýlili v lidech a nechali se tradičními politiky napálit.“

Hned z úvodu je jasné tvrdá populistická politika hnutí. Každý se rád naváží do církví, vždyť jsou k ničemu, že? Dovoluji si zdvořile upozornit, že tzv. církevní restituce (ponechám stranou problematičnost termínu) nejsou odklepnutím majetku církvi, ale spravedlivým vrácením toho, co jí ukradl zejména komunistický stát po únoru 1948. Finanční náhrada pro všechny církve činí 59 mld. Kč, takže pokud pan předseda Babiš hovoří o 54 mld. jako o „předražené“ částce, patrně by nevrátil církvím téměř nic, což se ovšem zcela slučuje s jeho (post)komunistickou mentalitou. Že v hnutí si nelámou hlavu s počty, jistě došlo každému, kdo odečte 29 let od roku 2017. V další části úvodu pan předseda udělá ze sebe oběť politických tlaků a nezapomene se vyzdvihnout, že jeho hnutí je lepší než všechny zkorumpované politické strany. Nechtěl bych také nikoho ochudit o bazální program ANO 2011:

Nebudeme lhát, nebudeme krást, budeme bojovat proti korupci a nehospodárnosti a budeme pracovat pro lidi a naši zemi. To platilo před čtyřmi lety, platí to i dnes a platit to bude i za čtyři roky. V nadcházejících volbách bych k tomu chtěl zdůraznit tyto čtyři body: Bezpečnost, Efektivní a hospodárný stát, Investice do naší země a Investice do našich lidí.

První bod programu „Efektivní stát“ hovoří o mnohých věcech - centralizaci IT a majetku, úpravě senátních voleb na jednokolové (nechtěl Andrej Babiš kdysi senát úplně zrušit?), zrušení paušálních náhrad, v jedné věci si ale krásně protiřečí - hnutí chce odpolitizovat Legislativní radu vlády, o pár řádků níže ji chce úplně zrušit. Je jasné, že cílem je hlavně ušetřit finance, což je v zásadě chvályhodné, ale na všem se šetřit nedá.

V bodě eGovernment chce ANO hlavně centralizovat ICT veřejné správy a vytvořit „portál občana“, vypadá to všechno lákavě, mají to i jiné strany, ale bojím se velké možnosti zneužití. A jdeme k hospodaření státu. V roce 2016 byl učiněn rekordní přebytek státního rozpočtu přes 61 mld. Kč, hnutí se domnívá, že to je hlavně jeho zásluhou, to že evropská ekonomika je v dobré kondici, a proto se nám daří, nebere v potaz. Babišovo hnutí také nechce zvyšovat daně, což prokazuje jistou pravicovost jeho politiky. Chce také činit investice, které i v případě deficitu nechce škrtat, škoda, že jsem to v tomto volebním období neviděl. DPH na jídlo a pití by se měla snížit na 10 %. Elektronickou evidenci tržeb prosazuje ANO samozřejmě dál, ale už poněkud ustupuje, když by rádo vyjmulo z povinnosti malé bufety a podniky.

Výňatek z bodu „srozumitelná a aktivní zahraniční politika“:

Hlavním cílem české zahraniční politiky je posilovat bezpečnost, prosperitu a udržení demokracie a vlády práva v České republice. Naše zahraniční politika musí být proaktivní, stát na prioritách domácí politiky, důsledně a účinně prosazovat české zájmy a být srozumitelná našim občanům i zahraničním partnerům. Jednoznačně se budeme orientovat na svobodný a demokratický svět, přičemž podpora ochrany lidských práv zůstane významným pilířem aktivit české diplomacie.“

ANO chce podporovat malé a střední podniky, což je pozitivní. V oblasti dopravy se opět v programu objevuje zákon, tentokrát o „liniových stavbách“, do roku 2021 by chtělo postavit 280 km nových dálnic, opět je v programu myšlenka vysokorychlostní železniční trati. Klíčovými body jsou pro hnutí investice a bezpečnost země. ANO vidí bezpečnostní prioritu v setrvání ČR v NATO a v posílení výdajů na obranu (2 % HDP do roku 2024). Základní vojenská služba by měla být dobrovolná, ale nabízená. V sociální oblasti by se podle ANO měly zvyšovat důchody a práce by se měla vyplatit více, než být na sociálních dávkách.

Pojďme na školství.

Budeme usilovat o moderní, flexibilní vzdělávací systém, který dokáže rozpoznat a maximálně rozvíjet potenciál žáků a studentů. Vytvoříme podmínky ke zvýšení prestiže pedagogických pracovníků. Zajistíme reálné naplnění rovného přístupu všech ke vzdělání mimo jiné i důsledným dodržováním Úmluvy o právech dítěte a Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Tak jako Tomáš Baťa ve 30. letech minulého století i my musíme vsadit na lidi, na jejich odbornost, kreativitu, podnikavost a odvahu při dobývání světových trhů. Jen musíme baťovské principy transformovat do moderní doby a přizpůsobit i náš vzdělávací systém.

Je to pěkné, ale konkrétní kroky nabízené hnutím se neslučují s realitou. Např. „Žáci a studenti lépe připravení pro život a pracovní kariéru.“ Ale jak? Platy učitelů tentokrát mají být zvýšeny na 150 % do roku 2021. Ke konci programu se už vyskytují podružnější témata. Vyzdvihnu ale ještě jeden citát:

Cestovní ruch představuje jeden z nástrojů regionálního rozvoje s dopadem na zaměstnanost, rozvoj infrastruktury a služeb, podnikatelské příležitosti, sociální začleňování, ochranu přírodního a kulturně-historického dědictví, udržení počtu obyvatel atd. Na podporu rozvoje cestovního ruchu jsou potřebné masivní investice do kulturního dědictví, dopravní infrastruktury a dopravního spojení, které jsou hlavní součástí strategie jeho rozvoje.“

Nejde ani tak o obsahovou stránku, ale o tu formální. To vůbec není blbě napsané. Jsme u závěru. Tvrdil-li by někdo, že ANO 2011 nemá žádný program, ať se podívá na tohle. Program má. Dokonce zatím nejdelší ze všech. Možná až tak dlouhý, že se v tom dobře ztrácí a přeskakuje. Někdo si s tím dal velkou práci, aby to vypadalo dobře. Samozřejmě, je v něm plno líbivých, populistických a neuskutečnitelných tezí. Hnutí nelze dobře politicky zařadit, snad populistická (mírná) pravice. Každopádně lidé nevolí ANO většinou kvůli programu, ale kvůli Andreji Babišovi, který pro ně představuje změnu. Ve volbách před čtyřmi lety to stačilo. Od té doby se ANO mnoho ve vládě naučilo. Bude to stačit, aby zopakovalo či zlepšilo jeho výsledek? Ovlivní voliče trestní stíhání předsedy hnutí? Víc otázek než odpovědí.

Další články z kategorie:

Napsat komentář:

Jméno je povinné.

Zadejte validní e-mail.

Text je příliš krátký.

Komentáře:

  • Zatím nikdo neokomentoval tento článek.