Koho budeme volit? (6/9)

Publikováno: 30.09.2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se nezadržitelně blíží, 20. a 21. říjen je již za dveřmi. Zbývají tři týdny. V minulých týdnech jsme se dívali na programy tradičních stran ODS, ČSSD a KDU-ČSL, také jsme prostudovali program nových stran a hnutí - Realistů a ANO 2011, dnes je na řadě TOP 09. Rozhodně se nejedná o stranu s dlouhou historií, ale její čelní představitelé jistě žádnými nováčky v politice nejsou. Předsedou strany je totiž Miroslav Kalousek, mnohými nenáviděný politický matador a dřívější předseda KDU-ČSL.

Strana vznikla v roce 2009, písmena v názvu odkazují na základní principy - tradici, odpovědnost a prosperitu. Tváří strany je stále bývalý předseda Karel Schwarzenberg, který kandiduje z prvního místa v Praze. Ve sněmovních volbách v roce 2010 získala strana 16,7 % hlasů a 42 křesel, stala se také důležitou součástí koalice vedené Petrem Nečasem (ODS). Ve volbách 2013 dosáhla strana na 11,99 %, což jí přineslo zisk 26 mandátů. Pokles se dá očekávat i letos, strana se totiž mezitím rozešla se svým dlouhodobým partnerem, hnutím Starostové a nezávislí, navíc proběhla již avizovaná změna předsedy, kterým je nyní Miroslav Kalousek. Průzkumy přisuzují TOP 09 balancování na pětiprocentní hraně, volební potenciál sahá někam k desíti procentům. Je velkou otázkou, zda se v příštích letech podaří zastavit propad preferencí a volebních výsledků a TOP 09 se zařadí mezi etablované strany politického spektra, nebo skončí s mnohými novými stranami v propadlišti dějin a za deset let si na ni nikdo ani nevzpomene.

Volební program TOP 09 je k dispozici na webových stránkách strany, tvoří jej 48 stran, program tedy patří mezi ty delší. Je přehledně rozdělen na devět oblastí: „Vzdělání, věda a výzkum“; „Sociálně soudržná společnost“; „Bezpečí a zahraniční politika“; „Hospodářská politika“; „Doprava“; „Moderní stát“; „Občanská společnost, kultura a církve“; „Udržitelné životní prostředí“ a „Zemědělství a venkov“. Program je uvozen úvodním slovem bez uvedení autora a závěrečným slovem Karla Schwarzenberga. Úvodní slovo zmiňuje Vizi 2030, jejíž pouze první část tvoří tento program. Vybíráme z něj:

Nabízíme řešení pro všechny, kteří chtějí svůj život svobodně a aktivně utvářet. Pro všechny, kterým vadí rostoucí byrokracie, bobtnající stát nebo směřování České republiky mimo Evropskou unii. TOP 09 má řešení pro všechny odpovědné, které zajímá budoucnost vlastní i jejich dětí a kteří nechtějí být na vedlejší koleji. Naši zemi čekají výzvy, na něž v minulosti nedokázala odpovědět. Vrátíme se k řešení zásadních otázek naší budoucnosti, jako jsou penze nebo daně. Jsme připraveni odstranit nespravedlivé podmínky a překážky, které lidem a firmám otravují život nebo komplikují podnikání. Nebudeme se odklánět od hodnot západních demokracií. Naším vzorem není ani Rusko, ani Čína. Jsme součástí Evropské unie a chceme být jejím aktivním a odpovědným členem… Český stát je na křižovatce. Budeme rozhodovat o tom, zda chceme mít demokracii pouze formální, nebo skutečnou. Budeme rozhodovat o tom, zda my i naše děti budeme pevnou součástí západní Evropy, nebo zda se ocitneme na periferii Evropské unie pod posilujícím ruským vlivem.“

Poměrně jasně se TOP 09 staví do role proevropské a protiruské strany. Z prvního bodu o školství mě zaujala myšlenka umožnit pokračování vzdělávání (terciální) absolventům učňovských oborů s mistrovskou zkouškou. Všichni přece nemusí mít nutně maturitu, kvalitní řemeslník je také potřeba. Co se týká finančních prostředků do školství, strany se předhánějí, kdo slíbí víc, TOP 09 neslibuje přímo platy učitelům, ale 30 mld. Kč obecně do regionálního školství (ovšem opět bez uvedení, kde ty peníze vzít). Role učitele by se měla podle strany změnit na zprostředkovatele vědění a rádce či průvodce. Zajímavá myšlenka, vykořenit ale mentalitu biflování by trvalo nejméně jednu celou generaci.

Z druhého bodu mě zaujala věta o zdravotnictví, že pacient bude mít možnost provést pojišťovnou hrazený druhý lékařský názor u závažných stavů. TOP 09 je také pro zavedení nadstandardů ve zdravotní péči. V zahraniční politice strana preferuje rozvíjení a prohlubování transatlantických vazeb a také dlouhodobou konzistenci české zahraniční politiky, což nevím, jestli se může povést při častém střídání vlád. Protičínské a protiruské vymezení je až nečekaně ostré, proevropská politika je naopak zřejmá:

Mezinárodní politický řád, v němž hlavní roli sehrávaly liberální demokracie, je pod tlakem autoritářských mocností jako Číny nebo Ruska, které usilují o nové uspořádání světa…Pro TOP 09 je základním a neotřesitelným východiskem naší zahraniční politiky členství v Evropské unii a Severoatlantické alianci. Jak EU, tak NATO chápeme nejen jako mezinárodní organizace, ale jako plnohodnotná politická společenství, jejichž osud je klíčový pro rozvoj české společnosti.

Zajímavé v zahraniční politice je také posilování spolupráce s Německem (s nímž už stejně je na vysoké úrovni), dále snaha o co nejrychlejší přijetí eura, čímž se liší TOP 09 od většiny velkých stran. V otázce migrace strana preferuje nelegální přistěhovalce vyhostit, sama Česká republika by podle ní měla určovat, kolik legálních migrantů přijme, nebrání se také podpoře těch států, které migraci nezvládají. „Vyspělá evropská společnost musí být odolná a zvládat i nové výzvy včetně migrace, aniž by slevila ze svých hodnot.“

V hospodářské otázce TOP 09 chce udržet trvalé zvyšování životní úrovně obyvatel. TO chtěli i komunisté, ale jde to vůbec? Nepřijde jednou bod zvratu? V zásadě je TOP 09 strana, která staví na principu volného trhu s velkou aktivitou občana. Strana také navrhuje nižší odvody z práce a slibuje až 30 % navýšení čisté mzdy do čtyř let. Zajímavou položkou jsou rozpočtové priority, ty činí výdaje na vzdělání, vědu a výzkum, také obranu (2 % HDP) a snížení odvodů. U jiné strany jsem takto pěkně napsané rozpočtové priority neviděl. Sazba DPH má být 20, resp. 10 %. Prioritou pro stranu je také důchodová reforma s případnou diskusí o znovuzavedení druhého pilíře. Nelze opomenout snahu o zrušení EET, o což se snažila strana již jako opozice ve sněmovně.

Téma dopravy je pátý bod programu, v zásadě všechny strany ji považují za prioritu, každá trochu po svém:

V silniční dopravě považujeme za prioritu do roku 2030 dostavbu české dálniční sítě. Jelikož chybí dokončit asi 900 km, je nutné ročně uvádět do provozu zhruba 70 km dálnic. Tomu musí odpovídat tempo přípravy staveb a rozsah rozestavěnosti… Pro železnici pokládáme na příští desetiletí za hlavní infrastrukturní projekt výstavbu rychlých spojení, jejichž klíčovou součástí jsou vysokorychlostní tratě, které nabídnou zcela novou veřejnou službu v podobě kvalitní dopravní obslužnosti celého území České republiky a kratší časové dostupnosti metropolí okolních států. Stavby budou projektovány podle místních podmínek na konstrukční rychlosti 300–350 km/h na samostatných drážních tělesech a budou umožňovat odbočení na koridorové a regionální tratě.

V oblasti soudnictví TOP 09 preferuje redukci právního řádu, který je podle ní přebujelý. Rozvoj ICT technologií ve prospěch občana rovněž má ve svých programech více stran, zajímavá myšlenka je zefektivnění dotací - obce by měly stavět to co, potřebují, ne to, nač je vypsána dotace. V sedmém bodě se strana hlásí k humanismu vycházejícímu z antiky, jakož i k židovsko-křesťanskému duchovnímu odkazu. Dokonce jeden celý odstavec se zabývá církvemi, do nichž si dnes každý rád kopne:

Církve jsou partnerem státu, regionů i obcí. Stále můžeme mít prospěch ze staletími vyzkoušených modelů sociální, zdravotní a výchovné péče, které harmonicky spojují citlivost a racionálnost v přístupu k lidem nemocným a sociálně ohroženým. Budeme dbát na to, aby církevní zařízení, ať již sociální, zdravotní, vzdělávací či kulturní, nebyla diskriminována oproti zařízením jiných zakladatelů. Nedopustíme, aby v naší zemi došlo k vulgárně uplatňované sekularizaci. Zakazování náboženských symbolů jako součásti vnější úpravy jednotlivce i jako součásti úpravy interiéru není výrazem pokroku, ale necivilizovanosti, s níž bychom se zpronevěřili nejlepším zásadám západní kultury.“

Body 8 a 9 - životní prostředí a zemědělství působí trochu jako přívažek, evidentně to nejsou klíčová témata pro TOP 09. Karel Schwarzenberg v závěru prakticky nic neříká, akorát opakuje, že existuje Vize 2030, jeho podpis se ovšem na programu dobře vyjímá a třeba ještě přiláká nějaké voliče.

TOP 09 je strana, jíž mnozí nemají rádi jenom proto, že předsedou je Miroslav Kalousek. Je pravda, že straně spíše škodí, než že by jí pomáhal. TOP 09 má ale kvalitní program poměrně jasně napsaný a vyhraněný, bez zbytečných vytáček. Jasně si lze stranu zařadit do pravicového konzervativního spektra, s důrazem na křesťanské a evropské hodnoty. Prioritami jsou vyrovnané hospodářství, doprava a obrana. Oceňuji, že se strana zastala církví, to není obvyklé. Rozhodně se nedá strana označit za populistickou, naopak je jasně vyhraněná, to může být pro některé dobře, nespíše si myslím, že to většina lidí neocení. Překoná TOP 09 vůbec pětiprocentní hranici vstupu do sněmovny?

Další články z kategorie:

Napsat komentář:

Jméno je povinné.

Zadejte validní e-mail.

Text je příliš krátký.

Komentáře:

  • Zatím nikdo neokomentoval tento článek.