Koho budeme volit? (7/9)

Publikováno: 07.10.2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se nezadržitelně blíží, 20. a 21. říjen je již za dveřmi. Zbývají dva týdny. V minulých týdnech jsme se dívali na programy velkých i menších stran. Na řadu již přišla ODS, ČSSD, KDU-ČSL, Realisté, ANO 2011 a minule TOP 09. Dnes se podíváme na program hnutí Starostové a nezávislí, zkráceně STAN. Hnutí vzniklo v roce 2004 ve Zlínském kraji jako Nezávislí starostové pro kraj. Významnou etapu své existence prožilo jako věrný druh strany TOP 09, s níž vstupovalo do všech voleb od roku 2009–2013. Ještě letos v létě se zdálo, že hnutí se přimkne ke KDU-ČSL, s níž odstartovalo společnou kampaň, pak se ale představitelé lidovců lekli a od koalice ustoupili. Uskupení by totiž muselo získat 10 %, aby se dostalo do sněmovny.

STAN v současnosti vede jako předseda Petr Gazdík, který celou svoji politickou kariéru spojil s hnutím, v minulosti byl starostou obce Suchá Loz. Volebním lídrem je ovšem pro letošní volby poslanec Jan Farský, kandidující v Praze. O minulých výsledcích starostů nemá smysl hovořit, protože na celostátní úrovni byly ovlivněny spoluprací s TOP 09, mají ale např. jednoho europoslance Stanislava Polčáka či pět senátorů. Poslední předvolební průzkumy přisuzují STAN 2,3 %, což by znamenalo nevstoupení do sněmovny, volební potenciál sahá k sedmi procentům.

Program STAN je k nalezení na webových stránkách po proklikání se několika stránkami. Obsahuje 84 stran, což je suverénně nejvíce z programů všech dosud zkoumaných stran, dokonce téměř dvakrát více než u ANO 2011. Není to bez zajímavosti, protože např. Realisté mají pouhých 14 stran. Může to svědčit o pečlivé připravenosti programu, což by byl husarský kousek vzhledem k ještě nedávné deklaraci koalice s KDU-ČSL, nebo také o snaze odradit voliče, aby přečetl celý program. Svědčit to taky může úplně o něčem jiném, nebo taky o ničem, uvidíme.

Program zahajuje preambule, která je nepodepsaná. V ní hnutí deklaruje, na které cílí voliče, a jaký je jeho hlavní politický cíl:

Předkládáme jej lidem, kteří si cení své osobní svobody, důstojnosti, váží si občanských svobod a jsou ochotni je bránit. Lidem, kteří uznávají demokracii nikoliv jako dokonalé lidské dílo, ale jako nejlepší možnou formu vlády. Předkládáme ji lidem, kteří nevidí politiku jen jako špínu, korupci a osobní prospěchářství, ale kteří naopak politiku chápou jako službu při správě veřejných záležitostí… Náš cíl je banálně jednoduchý, o to obtížněji k němu lze dospět: naši zemi chceme vidět jako dobré místo pro život. K tomu však potřebujeme skutečnou reformu demokracie, tedy vrátit nám všem důvěru v demokracii jako formu vlády a správy, vrátit důvěru v to, že svobodné volby mohou něco změnit, vrátit stát zodpovědným občanům.“

Následuje pětistránkový strategický plán, dalo by se říci zhuštěná verze programu s deklarovanými prioritami. Pro úplnost vyjmenujme všechny další oblasti, kterým se věnuje STAN: veřejná správa; ústava a zákony; vláda práva; vzdělání a věda; ekonomika; průmysl; energetika; doprava; obrana; zdraví; sport; sociální politika; venkov a zemědělství; zahraniční politika; kultura; lidé v krajině. U každé oblasti hnutí systematicky předkládá výchozí stav, návrhy STAN obecné, ale i konkrétní pro první rok vlády a pro celé čtyřleté období, na konci je cílový stav.

Ze strategického plánu jako první vyčnívá „Silný, ale štíhlý stát“ - pod tímto heslem se skrývá především posílení státu v oblastech, kde je nezastupitelný - v obraně, zahraniční politice, vnitřní bezpečnosti a v justici. Klíčové je pro hnutí zjednodušení právního řádu, aby se v něm vyznal i laik. Znamená to především rušení zbytných zákonů a kvalitní přípravu nových, které by se účastnily i veřejné instituce. Reakcí na chování prezidenta Zemana je návrh odejmout prezidentovi druhý pokus o jmenování předsedy vlády, který by připadl předsedovi poslanecké sněmovny.

Zahraniční politika STAN se zdá být v souladu s tím, jaký je současný stav - tedy Česká republika se orientuje na Západ, je pevnou součástí Evropské unie a Severoatlantické aliance. Zajímavý je návrh, že by naše země měla hrát roli mediátora mezi Evropskou unií a zeměmi na východ od nás. Zacílení zahraniční politiky ČR by mělo konkrétně směřovat ke Gruzii, Arménii, Ukrajině, Moldavsku a zemím Balkánu. V otázce migrační krize STAN nenabízí nic konkrétního:

Budeme tak klást důraz na prevenci a předcházení konfliktů efektivním zacílením rozvojové pomoci a zahraničněpolitické spolupráce. V případě eskalace napětí je nutné využít všech dostupných nástrojů krizového managementu (mírové mise apod.) s důrazem na komplexní rekonstrukci po skončení konfliktu. Včasná prevence migrace je účinnější a levnější než řešení jejích následků.

Asi každý, kdo volí starosty, bude logicky očekávat důraz na regionální politiku a silnou obecní samosprávu. Tak se i děje. Hnutí navrhuje, aby rozhodování bylo co nejblíže občanům. Jako reprezentativní příklad uvádí přiznávání sociálních dávek, jelikož obec nejlépe posoudí situaci, ve které se žadatel nachází. Zajímavý je návrh na „právo domovské příslušnosti“, které se liší od trvalého bydliště, mělo by spočívat v zajištění přednostního práva občana obrátit se na svou obec o pomoc v případě jakékoli tísně. Moc nechápu, čím se to liší od místa trvalého pobytu, ale pro některé skupiny obyvatel může být návrh zajímavý.

Dalším bodem, který by starostové rádi prosadili, je elektronizace veřejné správy s dálkovým přístupem pro každého občana. Principem by měla být jednotná databáze s údaji občana, ze které by čerpaly jednotlivé složky veřejné správy. Něco podobného předkládá více stran, na jednu stranu v tom vidím praktické zjednodušení, na druhou stranu větší možnost zneužití. S elektronizací souvisí i návrh odzkoušení elektronických voleb. Hnutí chce taky prosadit redukci množství voleb a zároveň upevnit pozici voliče a posílit jeho vliv.

Nebylo by možné nepodívat se na školství, každá strana jej vnímá jako prioritu, STAN ve svém strategickém plánu má jen malou zmínku. V programu je toho o něco víc. Starostové počítají s navyšováním platů učitelů stejně jako jiné strany, ideální stav by byl podle nich 45 000 Kč měsíčně, nepíšou, za jak dlouho tohoto stavu chtějí dosáhnout. Pozitivní je snaha propojit školy a zaměstnavatele, zapojení expertů do výuky na středních školách, zajímavá je myšlenka „výchovy k demokracii“ ve školách:

Umožníme, aby na středních školách mohli učit i skutečně renomovaní experti z praxe, aniž bychom je nutili dodělávat si pedagogické vzdělání… V rámci občanské výchovy a základů společenských věd podpoříme větší důraz na “výchovu k demokracii” (po vzoru Německa 50. let). Výuka a zjm. diskuse se neomezí na pouhé technikálie demokratického procesu (volby apod.), ale na podstatu demokracie jako správy veřejných záležitostí. Důraz by měl být kladen právě na diskuse se žáky a studenty, včetně otázky práv a svobod.

Na konci strategického plánu vypočítává STAN priority, jimiž se chce zabývat. Vyčnívá z nich snaha ponechat daně ve stávající výši, dobudovat páteřní dopravní síť (což mají v programu téměř všechny strany) a vytvořit novou důchodovou reformu.

Starostové a nezávislí jsou hnutím vzešlým z regionů, mnozí lidé s ním mají dobré zkušenosti na místní úrovni, další logický krok je přesunout politické ambice na celostátní úroveň. Poté co částečně uspělo v koalici s TOP 09 a nevyšla koalice s KDU-ČSL, zkouší hnutí samo kandidovat do sněmovny. Program má velice obsáhlý a dobře připravený, není na něm, na rozdíl od programu lidovců, znát nedávná rozluka s koaličním partnerem. Důraz je kladen na princip subsidiarity, na posílení lokálních samospráv, což od STAN bylo lze očekávat. Hlavní otázkou zůstává, jestli jsou schopni starostové přenést komunální témata do celostátní politiky a jestli se budou, v případě úspěchu, umět orientovat. Bylo by pro mě překvapením, kdyby se hnutí dostalo do sněmovny, ale počkejme si.

Další články z kategorie:

Napsat komentář:

Jméno je povinné.

Zadejte validní e-mail.

Text je příliš krátký.

Komentáře:

  • Zatím nikdo neokomentoval tento článek.