křesťan a muslim

K volbám v Americe musím upřímně říci: Nevím, zda pani Clintonová by byla skutečně lepším řešením a nevím ani, zda pan Trump je takovým velkým neštěstím“

10.03.2017
759

Kultura je obdělávání pole neoraného

Slovo kultura pochází z latinského slovesa colo, colere, colui, cultum, což v znamená obdělávat či vzdělávat, původním významem bylo patrně obdělávání půdy (však známe i dnes pojem půdní kultura), postupem času se tímto polem stal člověk a lidstvo obecně. Je třeba se stávat kulturními lidmi, vnímat umění a pečovat např. o kulturní památky. Mnoho lidí si stěžuje, že už to nebo ono není, co bývalo. Takto bych mohl uvažovat i o kultuře našeho společenského chování. Nechci být laciným kritikem, přesto se domnívám, že řečené má dnes descendentní charakter; k tématu mě oslovila glosa Viléma Baráka:

04.03.2017
579

Kdo je to Čech?

Můžeme dnes, 27 let po sametové revoluci, říct, že jsme hrdými Čechy? Nebo snad už nejsme Čechy, ale jsme hrdými Evropany? Nebo něco z obojího - jsme Čechy a zároveň Evropany? Nebo tak napůl, jak se nám to hodí - pokud jde o dotace, tak jsme Evropany, pokud jde o přistěhovalce, tak jsme spíš Čechy?

19.01.2017
535

Potřebujete povolení? Dejte si ho sami!

V pátek byl na Primě film Volný pád s nas.aným Michaelem Douglasem a připomněl mi některé starší křivdy. Ale stavět se k nim s taškou plnou zbraní nechci.

15.01.2017
569

Trump dostal od Putina dopis a líbilo se mu to

Putin napsal do Bílého domu dopis. Zdá se, že nepřátelé nejsou až takovými nepřáteli.

05.01.2017
567

Jak to, že současné děti jsou jiné než před pár lety? 2/2

2. část. Pokračování článku vzešlého z časopiseckého interview s dr. Janem Svobodou, psychologem, který se zabývá pedagogickou a školní psychologií. Po kritice samolibosti jedince, jejímž výsledkem je např. selfie a po reflexi současného systému vyučování se rozhovor ubírá směrem k dalším fenoménům - práci s technologiemi a ADHD.

11.08.2016
1834

Jak to, že současné děti jsou jiné než před pár lety?

1. část. Ještě v červnu se mi dostal do rukou jeden lokální letohradský časopis, ve kterém na předposlední straně byl rozhovor s psychologem Janem Svobodou. Hned mě zaujal, neboť jsem navštěvoval přednášky dr. Svobody na univerzitě, neméně však také nadpisem a celým tématem rozhovoru. Nadpis zní: „Selfie je vrcholem sobectví a egoismu“. Témata rozhovoru se točí kolem výchovy dětí.

06.08.2016
1163

Názor na Brexit jsem si udělal až teď - krátce

Anglie vystoupí z Evropské unie. Nevím jestli to bude pro zemi a její obyvatele lepší, ale jsem si jistý, že to to určitě nebude konec světa.

22.07.2016
761

Věcmi jsme ovlivňováni jen do té míry, jakou si sami určíme

Už jsem mnohokrát od spousty lidí slyšela, že vlastně závidí život lidem v takové Africe. Vesměs je to pořád to stejné, jen v bledě modrém “ Jsou chudí a vlastně jim nic nechybí. Nemusí nic řešit.“ Ono, něco na tom ale asi bude. Je to takový paradox, že vlastně závidíme lidem, kteří kolikrát umírají hlady. Nemyslíte? Je na tom ale i něco krásného.

23.06.2016
1059

Školní výlet bez rizika

Zažil jsem mnoho školních akcí. Jako žák či student i z druhé strany jako učitel. Byly to akce různého typu a ražení: několikahodinové procházky, školní výlety jednodenní i s přespáním, exkurze do blízkého městečka i do Prahy, lyžařské výcviky a další podobné akce.

05.06.2016
1129